Stop39

Erhvervs- & Transportcenter

En logisk placering!

Stop 39 Erhvervs-& Transportcenter 
er placeret direkte ved motorvej 
E20 Odense - København, frakørsel 39. 
Centret er meget synligt 
både fra motorvejen og den nord- 
sydgående hovedvej 
fra Kalundborg mod Næstved.

Centralt beliggende erhvervsgrunde

Nye moderne lagerfaciliteter
Adgang for modullastvogne-parkering-service
Kontakt:
Administration - tlf. 40 15 11 12
Salg - Nordicals Sjælland P/S
Udlejning - tlf. 21 57 52 00

Nye lagerhaller

Nye lagerhaller
500-1000-2000 m2 med læsseramper, store porte, kontorer og personalefaciliteter.

www.erhvervsparkstop39.dk

Salg og udlejning:
Tage Beck - tlf. 21 57 52 00